4. - 6.11. 2011 VV Maxov

04.11.2011 00:00

Výcvikový víkend v rekreačním středisku - Maxov Radvanec-rozloučení se sezonou